H6
eindresultaat vijver

Tuinen GTS zorgt voor het bouwrijp maken van gronden voor woningbouw, industriebouw en agrarische gebouwen.
Maar ook het uitgraven van sleuven voor nutsvoorzieningen en het opruimen van oude beplanting behoort tot ons takenpakket.

Bij de voorbereidingswerken voor de aanleg van groenzones leveren wij gestabiliseerd zand, korrelmix, gebroken beton, zand, dolomiet en grind. We plaatsen en leveren ook septische putten, regenwaterputten en drainage buizen.

We beschikken over een ruim en professioneel machinepark om deze werken uit te voeren.

Binnenkort beginnen met grondwerken?

Zijn uw oude rioleringen aan verniewing toe? Of ben je van plan te bouwen, dan verzorgen wij ook rioleringswerken.

Al de voorafgaande graafwerken tot en met het aanbrengen van de riolering en septische putten voeren wij uit volgens de regels van de kunst!

Andere werken die wij doorlopend uitvoeren betreffen bijvoorbeeld het scheiden van het hemelwater en vuil water.

  • Uitgraven sleuven voor nutsvoorziening
  • Uitgraven en opruimen van oude beplanting
  • Leveren en plaatsen van septische putten, regenwaterputten, buizen endrainage
  • Leveren van gestabiliseerd zand
  • Leveren van korrelmix, gebroken beton, zand, dolomiet en grind
  • Leveren van aanvulgrond, teelaarde, compost en schors

Foto’s